اتاق نمونه

قابل توجه دانشجویان ساکن خوابگاه‌ها:
با توجه به برگزاری هفته خوابگاه‌های دانشجویی در اردیبهشت ماه 1396 و نظر به اهمیت بهداشت محیط خوابگاه‌ها در سلامت جسمی، نشاط و شادابی دانشجویان، اداره خوابگاه‌ها بر اساس آیین نامه تعیین اتاق نمونه(شماره 4/5/140200و مورخ 1395/11/23) درصدد انتخاب اتاق نمونه می‌باشد. لذا تمامی دانشجویان متقاضی شرکت در مسابقه انتخاب اتاق نمونه لازم است که فرم‌های خود ارزیابی زیرا پس از دانلود کردن تکمیل نموده و حداکثر تا تاریخ 15/01/1396 تحویل سرپرست خوابگاه خود بدهند.
جهت مشاهده شیوه نامه اتاق نمونه بهداشتی دانشجویان اینجا کلیک کنید.
جهت دانلود فرم خود ارزیابی اینجا کلیک کنید.


با سپاس
مدیریت اموردانشجویی
اداره خوابگاه‌ها
   1395/12/17 10:10

0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
 
دى 1397
 
7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
30 29