پیام تشکر معاونت دانشجویی از دست اندرکاران بازارچه خیریه.

به حول و قوه الهی و همیاری دانشجویان عزیز، اعضای محترم هیات علمی و کارکنان محترم دانشگاه سومین بازارچه دانشجویی از  تاریخ پانزدهم تا هفدهم اسفند ماه نود و پنج در محل سلف و سرویس دانشجویی برگزار گردید و مبلغ 116590000 ریال درآمد حاصل از آن به حساب 21581 صندوق خیریه ولی عصر واریز و هزینه تغذیه 141 دانشجوی نیازمند تأمین گردید. بدین وسیله بر خود لازم می‌دانم از تمامی دست اندرکاران و همیاران عزیز قدردانی نمایم.
   1396/2/9 11:10

5/10 (تعداد آرا 1 نفر )
 
آبان 1396
 
5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6
19 18 17 16 15 14 13
26 25 24 23 22 21 20
30 29 28 27