پیام تشکر معاونت دانشجویی از دست اندرکاران بازارچه خیریه.


به حول و قوه الهی و همیاری دانشجویان عزیز، اعضای محترم هیات علمی و کارکنان محترم دانشگاه سومین بازارچه دانشجویی از  تاریخ پانزدهم تا هفدهم اسفند ماه نود و پنج در محل سلف و سرویس دانشجویی برگزار گردید و مبلغ 116590000 ریال درآمد حاصل از آن به حساب 21581 صندوق خیریه ولی عصر واریز و هزینه تغذیه 141 دانشجوی نیازمند تأمین گردید. بدین وسیله بر خود لازم می‌دانم از تمامی دست اندرکاران و همیاران عزیز قدردانی نمایم.
   1396/2/9 11:10

5/10 (تعداد آرا 1 نفر )
 
تير 1397
 
1
8 7 6 5 4 3 2
15 14 13 12 11 10 9
22 21 20 19 18 17 16
29 28 27 26 25 24 23
31 30