جدول زمانی فرایند درخواست خوابگاه

جدول زمانی فرایند درخواست خوابگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
 
ردیف گویه جنسیت تاریخ
1 درخواست خوابگاه توسط دانشجو خانم­ها و آقايان 6 لغایت 20 خرداد
2 اعلام نتایج موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو خانم­ها 21 خرداد
آقايان 31 مرداد
3 فرایند انتخاب اتاق خانم­ها 22 لغايت 27 خرداد
آقايان 4 لغايت 8 شهريور
 
 
تذکرات مهم:
1) دانشجويانی که مشمول موارد "الف تا ج" باشند؛ در زمان ثبت درخواست خوابگاه برای نيمسال آتی، با خطای سيستم بوستان مواجه خواهند شد. بديهی است اين عزيزان بايستی پس از واريز وجه مربوطه و يا کسب رضايت از سرپرست خوابگاه، با مراجعه به اداره امور خوابگاه­ها نسبت به رفع محدوديت ايجادشده در پورتال خويش و امکان ثبت درخواست خوابگاه (حداکثر تا 20 خرداد) مراجعه نمايند:
الف- هزينه خوابگاه را حداکثر تا تاريخ 28/2/96 واريز نکرده باشند.
ب- دانشجويانی که به اتاق محل سکونت خود در طول سال تحصيلی جاری خسارت وارد نموده باشند.
ج- دانشجويانی که مورد انضباطی در پرونده خوابگاه ایشان توسط سرپرست خوابگاه ثبت شده باشد.
2) راهنمای انتخاب اتاق به زودی بر روی سامانه بوستان بارگزاری خواهد شد.
3) دانشجویانی که با درخواست خوابگاه ایشان موافقت گردد اما به دلائلی چون انتقالی، میهمانی و ... در خوابگاه حضور نیابند، لازم است که فرم انصراف از خوابگاه موجود در پورتال شخصی خود در ميز کارتابل خدمات الکترونیک دانشجويان (سامانه بوستان) را حداکثر تا تاریخ بیستم شهریور (20/6/96) تکمیل و ارسال نمایند. در غیر اینصورت، به دلیل ثبت مشخصات ایشان در سامانه صندوق رفاه دانشجویی، هزینه سکونت در خوابگاه به‌طور کامل برای آنان منظور خواهد شد و این دانشجویان در هنگام دانشآموختگی، بدهکار تلقی خواهند گردید.
 
با سپاس مديريت امور دانشجویی
اداره امور خوابگاه‌ها
 
   1396/2/30 09:28

0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
 
تير 1397
 
1
8 7 6 5 4 3 2
15 14 13 12 11 10 9
22 21 20 19 18 17 16
29 28 27 26 25 24 23
31 30