آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه

جهت مشاهده آیین نامه دانشجوی نمونه سال 1396 اینجا کلیک نمایید.
   1396/6/22 13:32

9/10 (تعداد آرا 1 نفر )
 
تير 1397
 
1
8 7 6 5 4 3 2
15 14 13 12 11 10 9
22 21 20 19 18 17 16
29 28 27 26 25 24 23
31 30