قیمت غذای دانشجویی در سال تحصیلی 97-96

قیمت غذای دانشجویی در سال تحصیلی 1397-1396
 
ردیف عنوان مبلغ مصوب (ریال)
1 کم هزینه (ناهار-شام) 8600
2 متوسط هزینه (ناهار-شام) 12500
3 پر هزینه (ناهار-شام) 14000
4 صبحانه 7000
5 دانشجویان شاغل به تحصیل در سنوات غیر مجاز 27500-38500
6 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی 27500-38500

  

                                                                                    

   1396/7/2 10:48

5.5/10 (تعداد آرا 10 نفر )
 
فروردين 1398
 
2 1
9 8 7 6 5 4 3
16 15 14 13 12 11 10
23 22 21 20 19 18 17
30 29 28 27 26 25 24
31
 
 
عید نوروز