بروشورهای مربوط به آزمون کارشناسی ارشد
بروشور مربوط به روشهای تقویت حافظه

بروشور مربوط به آمادگی روانی

درس خواندن مفید برای مشاهده لینک روبرو را کلیک کنیدhttp://student.vru.ac.ir/my_doc/studentvruacir/pdf/dars%20khandan%20mofid.pdf


چه بخوریم برای مشاهده لینک روبرو را کلیک کنیدhttp://student.vru.ac.ir/my_doc/studentvruacir/pdf/cheh%20bokhorim.pdfجعبه لایتنر  برای مشاهده لینک روبرو را کلیک کنیدhttp://student.vru.ac.ir/my_doc/studentvruacir/pdf/jabeh%20litner.pdfراهبرهای یادگیری برای مشاهده لینک روبرو را کلیک کنیدhttp://student.vru.ac.ir/my_doc/studentvruacir/pdf/rahbordhai%20yadghiri.pdf
   1392/3/7 12:51

1/10 (تعداد آرا 4 نفر )
 
بهمن 1396
 
6 5 4 3 2 1
13 12 11 10 9 8 7
20 19 18 17 16 15 14
27 26 25 24 23 22 21
30 29 28