بروشورهای مربوط به آزمون کارشناسی ارشد

بروشور مربوط به روشهای تقویت حافظه

بروشور مربوط به آمادگی روانی

درس خواندن مفید برای مشاهده لینک روبرو را کلیک کنیدhttp://student.vru.ac.ir/my_doc/studentvruacir/pdf/dars%20khandan%20mofid.pdf


چه بخوریم برای مشاهده لینک روبرو را کلیک کنیدhttp://student.vru.ac.ir/my_doc/studentvruacir/pdf/cheh%20bokhorim.pdfجعبه لایتنر  برای مشاهده لینک روبرو را کلیک کنیدhttp://student.vru.ac.ir/my_doc/studentvruacir/pdf/jabeh%20litner.pdfراهبرهای یادگیری برای مشاهده لینک روبرو را کلیک کنیدhttp://student.vru.ac.ir/my_doc/studentvruacir/pdf/rahbordhai%20yadghiri.pdf
   1392/3/7 12:51

4.2/10 (تعداد آرا 14 نفر )
 
تير 1397
 
1
8 7 6 5 4 3 2
15 14 13 12 11 10 9
22 21 20 19 18 17 16
29 28 27 26 25 24 23
31 30