برگزاری دومین کارگاه

دومین کارگاه آموزشی باموضوع نقش والدین درآمادگی  دانشجویان برای کنکور کارشناسی ارشد  ،برگزار شد.مدرس کارگاه خانم حداد(مدیردفترارتباط خانواده بادانشگاه)بودند. که نکات مهمی درباره نقش والدین در موفقیت، کاهش اضطراب، برنامه ریزی،ت مرکز حواس و تقویت حافظه فرزندان ارائه دادند. درپایان بسته ارسالی حاوی 6 بروشور با عنوان بسته ارسالی برای فرزندان آماده برای کنکور کارشناسی ارشد، اهداء گردید.   1392/3/20 12:56

4.2/10 (تعداد آرا 14 نفر )
 
تير 1397
 
1
8 7 6 5 4 3 2
15 14 13 12 11 10 9
22 21 20 19 18 17 16
29 28 27 26 25 24 23
31 30