برگزاری اولین کارگاه آموزشی

دراین کارگاه بعداز تلاوت آیات از قران وپخش سرود جمهوری اسلامی ،آقای دکترایزدی معاونت محترم دانشجویی ضمن خوش آمدگویی ومعرفی مدیرجدیددفترارتباط خانواده بادانشگاه جلسه راآغازکرد و کارگاه رابدست آقای دکتربنی اسدی سپردند.در پایان مدیر دفتر ارتباط خانواده با دانشگاه سرکار خانم حداد نیز توضیحاتی مربوط به این دفتر، وظایف آن راارائه دادند و همچنین بسته های آموزشی شامل بروشورهای معرفی دفتر ارتباط خانواده ،نقش خانواده درایام امتحانات و تغذیه در ایام امتحانات در اختیار والدین دانشجویان قرار گرفت.


 
   1392/3/20 13:11

4.2/10 (تعداد آرا 14 نفر )
 
تير 1397
 
1
8 7 6 5 4 3 2
15 14 13 12 11 10 9
22 21 20 19 18 17 16
29 28 27 26 25 24 23
31 30