برگزاری اولین کارگاه آموزشی
دراین کارگاه بعداز تلاوت آیات از قران وپخش سرود جمهوری اسلامی ،آقای دکترایزدی معاونت محترم دانشجویی ضمن خوش آمدگویی ومعرفی مدیرجدیددفترارتباط خانواده بادانشگاه جلسه راآغازکرد و کارگاه رابدست آقای دکتربنی اسدی سپردند.در پایان مدیر دفتر ارتباط خانواده با دانشگاه سرکار خانم حداد نیز توضیحاتی مربوط به این دفتر، وظایف آن راارائه دادند و همچنین بسته های آموزشی شامل بروشورهای معرفی دفتر ارتباط خانواده ،نقش خانواده درایام امتحانات و تغذیه در ایام امتحانات در اختیار والدین دانشجویان قرار گرفت.


 
   1392/3/20 13:11

1/10 (تعداد آرا 4 نفر )
 
بهمن 1396
 
6 5 4 3 2 1
13 12 11 10 9 8 7
20 19 18 17 16 15 14
27 26 25 24 23 22 21
30 29 28