بازدید دانش آموزان منظور آشنایی با دانشگاه ولی عصر(عج)

برنامه بازدید از قسمت‌های مختلف دانشگاه و موارد آموزش به شرح زیر بوده است.

دبیرستان تاریخ ساعت تعداد جامعه هدف
دبیرستان‌پسرانه‌نمونه‌علی‌بن‌ابیطالب سه‌شنبه 10/2/92 12-10 120 سال سوم و پیش‌دانشگاهی رشته‌های علوم تجربی ،علوم انسانی و ریاضی
دبیرستان پسرانه علامه حلی سه شنبه
10/2/92
15-13 80 سال سوم و پیش‌دانشگاهی رشته‌های علوم تجربی ،علوم انسانی و ریاضی
دبیرستان پسرانه فرهنگ 1 چهارشنبه 11/2/92 12-10 80 سال سوم و پیش‌دانشگاهی رشته‌های علوم تجربی ،علوم انسانی و ریاضی
دبیرستان پسرانه فرهنگ 2 چهارشنبه 11/2/92 30/12-30/10 60 سال سوم و پیش‌دانشگاهی رشته‌های علوم تجربی ،علوم انسانی و ریاضی
دبیرستان دخترانه فرزانگان شنبه 14/2/92 30/11-30/9 60 سال سوم و پیش‌دانشگاهی رشته‌های علوم تجربی ،علوم انسانی و ریاضی
دبیرستان‌دخترانه‌نمونه‌شهیدسجادی شنبه 14/2/92 30/12-30/10 60 سال سوم و پیش‌دانشگاهی رشته‌های علوم تجربی ،علوم انسانی و ریاضی
دبیرستان دخترانه فرهنگ 1 دو شنبه
16/2/92
12-10 120 سال سوم و پیش‌دانشگاهی رشته‌های علوم تجربی ،علوم انسانی و ریاضی
دبیرستان دخترانه فرهنگ 2 سه‌شنبه 17/2/92 12-10 110 سال سوم و پیش‌دانشگاهی رشته‌های علوم تجربی ،علوم انسانی و ریاضیردیف مکان محتوای آموزش
1 ورود از سر درب اصلی -
2 دانشکده کشاورزی و آزمایشگاه مرکزی آن دانشکده -معرفی رشته های موجود در دانشکده کشاورزی و مقاطع مختلف تحصیلی در آن رشته
-معرفی امکانات آموزشی و پژوهشی دانشکده
3 دانشکده علوم پایه
مجتمع آزمایشگاهی (آزمایشگاههای فیزیک و شیمی)
-معرفی رشته های موجود در دانشکده علوم پایه و مقاطع مختلف تحصیلی در آن رشته
-معرفی امکانات آموزشی و پژوهشی دانشکده
4 آزمایشگاه و کارگاه مکانیک و عمران -معرفی رشته های موجود در دانشکده فنی و مهندسی و مقاطع مختلف تحصیلی در آن رشته
-معرفی امکانات آموزشی و پژوهشی دانشکده
5 نمایشگاه عکس واقع در محل دائمی نمایشگاههای امور فرهنگی دانشگاه -معرفی فعالیتهای امور فرهنگی دانشگاه و کانون ها و انجمن های علمی
6 دانشکده ادبیات ، آزمایشگاه زبان و سایت دانشکده -معرفی رشته های موجود در دانشکده ادبیات و علوم انسانی و علوم اقتصادی و اداری و مقاطع مختلف تحصیلی در آن رشته
-معرفی امکانات آموزشی و پژوهشی دانشکده
 
در بازدید هر کدام از مدارس حضور مشاور و معاون مدرسه الزامی بود. پکیج آموزشی مربوط به معرفی دانشگاه و رشته های مربوط به هر یک از دانشکده های دانشگاه و فرصتهای شغلی در آن رشته ها خدمت مشاور مدرسه ارائه گردید. که از این طریق سایر دانش آموزان و والدین آنان با دانشگاه ولی عصر(عج) آشنا شوند. خوشبختانه این بازدید مورد استقبال زیاد دانش آموزان قرار گرفت و آنان از اینکه چنین دانشگاهی با امکانات موجود در آن در شهرشان وجود دارد و فرصت را برای تحصیل و ادامه آن رابرایشان فراهم می‌کند، بسیار خرسند شدند. همچنین تعدادی از دانش آموزان به خصوص دانش آموزان مدارس نمونه علی ابن ابیطالب که درالمپیادهای دانش آموزی و جشنواره خوارزمی دارای رتبه بودند اما از نظر امکانات اقتصادی مشکل داشتند علاقمندی خود را برای تحصیل در دانشگاه نشان دادند.

 
   1392/3/20 13:29

4.2/10 (تعداد آرا 14 نفر )
 
تير 1397
 
1
8 7 6 5 4 3 2
15 14 13 12 11 10 9
22 21 20 19 18 17 16
29 28 27 26 25 24 23
31 30