دانشجوي گرامي:
با توجه به لزوم ارتقاء وبهبود برنامه‌ريزي امور طبخ غذاي دانشجويي،خواهشمنديم نسبت به تكميل فرم نظرسنجی همكاري نماييد.

میزان رضایتمندی شما از کیفیت چلوکباب کوبیده چیست؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت چلو جوجه کباب چیست؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت زرشك پلو با مرغ زعفرانی چیست؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت چلوكباب مرغ چیست؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت سبزي پلو با ماهي تیلاپیا چیست؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت سبزي پلو با ماهي قزل آلا چیست؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت سبزي پلو با ماهي گالت چیست؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت سبزي پلو با كنسرو ماهي  چیست؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت عدس پلو چیست؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت استانبولي پلو چیست؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت چلو خورشت قيمه چیست؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت چلو خورشت قيمه بادمجان چیست؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت چلو خورشت سبزي چیست؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت چلو خورشت فسنجان چیست؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت چلو خورشت كرفس چیست؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت چلوگوشت زرندی چیست؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت زرشك پلو با مرغ و سس چیست؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت چلو رولت گوشت چیست؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت دم پخت مرغ چیست؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت دم پخت گوشت چیست؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف6.8/10 (تعداد آرا 20 نفر )
 
ارديبهشت 1398
 
6 5 4 3 2 1
13 12 11 10 9 8 7
20 19 18 17 16 15 14
27 26 25 24 23 22 21
31 30 29 28