دانشجوي گرامي:
با توجه به لزوم ارتقاء وبهبود برنامه‌ريزي امور طبخ غذاي دانشجويي،خواهشمنديم نسبت به تكميل فرم نظرسنجی همكاري نماييد.

میزان رضایتمندی شما از کیفیت خوراك ماكاراني چیست؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت خوراك مرغ سوخاري  چیست؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت خوراك سالاد الويه چیست؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت خوراك كنسرو لوبيا و بادمجان چیست؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت خوراك کشک و بادمجان چیست؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت کشمش پلو با مرغ چیست؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت خوراک کوکو سیب زمینی  چیست؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت بزقورمه چیست؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت خوراک مرغ، قارچ و سیب زمینی چیست؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت خوراک گوشت، قارچ و سیب زمینی چیست؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت کلم پلو چیست؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت خوراک فلافل چیست؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت خوراک آبگوشت چیست؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت خوراک تاس کباب چیست؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

میزان رضایتمندی شما از کیفیت میزاقاسمی چیست؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف7.1/10 (تعداد آرا 9 نفر )
 
ارديبهشت 1398
 
6 5 4 3 2 1
13 12 11 10 9 8 7
20 19 18 17 16 15 14
27 26 25 24 23 22 21
31 30 29 28