صفحه نخست » Uncategorized » اطلاعیه در خصوص بوفه‌های دانشجویی

دانشجویانی که تمایل دارند با بوفه‌های دانشجویی در ترم آینده همکاری نمایند، به دفتر مدیر کل دانشجویی مراجعه نمایند.