صفحه نخست » Uncategorized » اطلاعیه شورای ورزشی کارکنان غیر هیأت علمی خانم:

به اطلاع تمامی کارکنان غیر هیأت علمی خانم می‌رساند،سالن ورزشی در ایام تابستان و روزهای یکشنبه و سه‌شنبه

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ در اختیار همکاران محترم غیر هیأت علمی خانم می‌باشد.