صفحه نخست » اخبار و رویدادها » بازدید هیأت رئیسه دانشگاه از سرای عدالت

هیأت رئیسه دانشگاه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه از سرای عدالت بازدید  و با دانشجویان از نزدیک گفت گو کردند و در جریان مطالبات دانشجویان قرار گرفتند.