صفحه نخست » اخبار و رویدادها » تصاویری از پیاده‌روی کارکنان در فضای دانشگاه

پیاده روی صبحگاهی کارکنان درفضایی صمیمی با حضور ریاست محترم دانشگاه  و معاون محترم دانشجویی