درباره مرکز بهداشت، درمان و مشاوره

معاونت دانشجویی

معرفی مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی ولی عصر (عج) رفسنجان

مدیر مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

اهداف و وظایف مدیر مرکز بهداشت، درمان و مشاوره

 • اجرای قوانین و بخشنامه‌های مربوط و نظارت بر حسن اجرای آنها
 • دعوت از متخصصان و جلب همکاری آنها به منظور تحقق اهداف پیش‌بینی شده و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت
 • شرکت در جلسات مربوط بر حسب ضرورت
 • تشکیل جلسات با مشاورین و سایر اعضای دفتر به طور مداوم جهت تبادل نظر
 • ارتباط مداوم و مستمر با بخش‌های مختلف دانشگاه به منظور ارائه پیشنهادات کارشناسی جهت کمک به رفع مشکلات دانشجویان و مراکز خارج از دانشگاه که به نحویی با مرکز سنخیت کاری دارند
 • نظارت مستمر و مداوم بر نحوه‌ی فعالیت مشاوران، مددکاران و روانپزشکان
 • نظارت بر ارزیابی دوره‌ای و پایش سلامت جسمی دانشجویان به ویژه دانشجویان ورودی جدید بر اساس سیاست‌های وزارت علوم
 • ارائه خدمات تشخیصی و درمانی (اورژانس و غیر اورژانس) دانشگاهیان
 • نظارت در خصوص انعقاد قراردادهای پیمانکاری مرتبط با سلامت و ایمنی دانشگاهیان، نظیر قراردادهای پیمانکاری رستوران‌ها، بوفه‌ها، عملیات ساختمانی، سمپاشی اماکن و ....
 • تایید گواهی پزشکی دانشگاهیان و تشکیل مستمر جلسات کمیسیون پزشکی دانشگاهیان
 • نظارت بر ارتقای سطح آگاهی‌های بهداشتی – درمانی دانشگاهیان
 • همکاری‌های درون و بین بخشی با سایر نهادهای داخل و خارج موسسه با هدف ارتقای بهداشت و سلامت دانشگاهیان
 • تشکیل شورای سیاست‌گذاری سلامت دانشگاهیان

معاون مدیر مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

شرح وظایف معاون مدیر مرکز بهداشت، درمان و مشاوره

 • تهیه و ارسال گزارش‌های لازم به دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم
 • نظارت و ارزیابی کار مشاوران و کارشناسان بهداشتی – درمانی مرکز
 • ارزیابی رضایت مراجعان از عملکرد مرکز
 • انجام ارزیابی‌های دوره‌ای و پایش سلامت جسمی و روانی دانشجویان به ویژه دانشجویان ورودی جدید
 • انجام خدمات مشاوره‌ای با دانشجویان و خانواده آنان (در صورت لزوم) به منظور آگاهی از مشکلات آنان
 • شرکت در جلسات با هماهنگی رییس مرکز
 • تهیه و تنظیم قراردادهای مشاوره، تغذیه و ...
 • برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح‌های مرکز و ارسال نتایج به دفتر مشاوره و سلامت
 • برنامه‌ریزی و دعوت از متخصصان جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی مورد نیاز دانشگاهیان
 • ارائه خدمات پرستاری اورژانس و غیر اورژانس مراجعین
 • انجام سایر امور محوله از سوی مافوق

کارشناسان مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی