درباره مدیر امور دانشجویی

معاونت دانشجویی

معرفی مدیر امور دانشجویی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

اهداف و وظایف مدیر امور دانشجویی:

  •  تهیه و تدوین برنامه‌های مختلف در زمینه امور دانشجویی و نظارت بر حسن انجام آنها.
  • اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاه‌های دانشجویان.
  • نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی.
  • نظارت جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف.
  • انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه.

اطلاعات تماس:

034-31312080

034-31312081

مدیر امور دانشجویی

کارشناسان امور دانشجویی

ادارات زیر مجموعه مدیریت امور دانشجویی