اطلاعیه‌ها

معاونت پژوهش و فن آوری

اطلاعیه در خصوص بوفه‌های دانشجویی
دانشجویانی که تمایل دارند با بوفه‌های دانشجویی در ترم آینده همکاری نمایند، به دفتر مدیر کل دانشجویی مراجعه نمایند.
برنامه زمانبندی درخواست سرا در نیمسال اول ۹۹-۹۸
    برنامه زمانبندی درخواست سرای دانشجویی  ترم اول ۹۹-۹۸   ردیف گویه جنسیت تاریخ ۱ درخواست سرای دانشجویی خانم­ها ...
*اطلاعیه بسیار مهم اداره سراهای دانشجویی*
*قابل توجه دانشجویان محترم: با وجود تأکید فراوان اداره سراهای دانشجویی، تعداد زیادی از دانشجویان، اجاره بهای خود را پرداخت ...