نظرسنجی

نظر سنجی زیر به منظور بررسی و جمع آوری نظرات و پیشنهادات شما در مورد غذاهای رستوران دانشجویی تهیه شده است.

بدیهی است ارائه خدمات مطلوب به دانشجویان از طریق آگاهی از نظرات و میزان رضایت شما امکان پذیر است. لذا خواهشمند است با ارائه نظرات خود ما را یاری فرمائید.

مدیریت دانشجویی- اداره تغذیه

نظرسنجی غذاهای 29 خرداد (چلو کباب کوبیده، عدس پلو با گوشت، آبگوشت، ماکارونی)

متاسفانه این فرم دیگر در دسترس نیست .