اداره امور سراهای دانشجویی

معاونت دانشجویی

معرفی اداره سراهای دانشجویی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

 بدون ترديد، يكي از مهمترين و عمده­ ترين دغدغه­ هاي دانشجويي در طول دوران تحصيل، موضوع خوابگاه و سكونت دانشجويان مي­باشد به طوري­كه غالباً امور تحصيلي و آموزشي آنان را تحت تأثير خود قرار داده و اين موضوع معمولاً نگراني خانواده­ ها را نيز به دنبال دارد. بايد اذعان نمود مشكلات اسكان و كمبود فضاي خوابگاهي در كليه دانشگاه­هاي كشور كم و بيش قابل مشاهده مي­باشد، اما اين مشكلات در دانشگاه­هاي نوپا و در حال توسعه كه اغلب دانشجويان اين دانشگاه­ها به لحاظ اجتماعي، از طبقات آسيب پذير جامعه نيز مي­باشند، نمود بيشتري داشته و دارد. لذا توجه بيشتر مسئولان ذيربط به اين دانشگاه­ ها در جهت بستر سازي بهينه براي اقشار محروم جامعه از اهميت بيشتري برخوردار مي­باشد. تأمين تسهيلات رفاهي و ارائه­ ی خوابگاه به دانشجويان، بر اساس قوانين و مقررات مربوط به عنوان راهكاري مناسب و شيوه­اي مطلوب جهت تخفيف مشكلات اقتصادي و به تبع آن دغدغه­ هاي خوابگاهي دانشجويان و خانواده­ هاي آنان مي­باشد و به منظور ايجاد شرايط مساعد تحصيل و آموزش، به عنوان يك ضرورت مسلم، مورد توجه قرار گرفته است. این اداره برای نیل به این اهداف وظایف زیر را عهده دار است:
- اسكان دانشجويان جديدالورود روزانه متقاضی خوابگاه در ابتدای  هر سال تحصيلي
- گروه بندي دانشجويان روزانه ترم­ هاي قبل با توجّه به اولویت­ های این اداره و اسکان آنان در خوابگاه در صورت امکان
- بررسي مسائل و مشكلات دانشجويان خوابگاهی و تلاش جهت رفع این مشکلات
- نظارت بر كار سرپرستان، نيروهاي خدماتي و شركت تاسيساتي مستقر در خوابگاه
خوابگاه مخصوص دانشجویان غیر بومی و غیر شاغل و پذیرفته شده نوبت اول که ساکن شعاع بیش از 100 کیلومتری رفسنجان هستند می باشد که واگذاری آن مستلزم تکمیل فرم و ارائه درخواست و مدارک لازم در پایان هر سال تحصیلی و در صورت کسب امتیاز لازم و واریز اجاره بهای خوابگاه در ابتدای هر ترم می باشد.
  کمیته اسکان دانسجویی ابتدا به کلیه دانشجویان جدیدالورود روزانه خوابگاه واگذار کرده و پس از آن در صورت وجود فضای خالی به سایر دانشجویان متقاضی بر اساس اولویت­های زیر خوابگاه تعلق خواهد گرفت:
یک . خانواده معظم شاهد و ایثارگر
دو . فرزندان جانبازان سرافراز بالای 25 درصد 
سه . دانشجویان عزیز تحت پوشش کمیته امداد 
چهار . فوت پدر و سرپرست خانواده بودن
پنج . داشتن شرایط خاص (داشتن رتبه تحصیلی و ... )
شش . میزان مسافت بین شهر محل سکونت دانشجو با شهر رفسنجان
تبصره:دانشجوئی مجاز به ارایه درخواست  سکونت در خوابگاه می باشد که انتخاب  واحد و تاییدیه مالی شهریه دانشگاه خود را انجام داده باشد.

رئیس اداره

کارشناسان اداره سراهای دانشجویی