درباره مدیریت امور تربیت بدنی

معاونت دانشجویی

معرفی اداره امور تربیت بدنی

مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه، کلیه امور مربوط به ورزش دانشگاهیان را تحت پوشش دارد و در طي نيم سال هاي تحصيلي، برنامه‌ریزی، اجرا، تعميم و گسترش سلامتی و تندرستی، فعالیت های بدنی و ورزش را انجام می دهد و بطورکلی،كمك به رشد و شكوفايي ابعاد معنوي، جسمي، عاطفي، عقلاني و اجتماعي دانشگاهیان از طريق پرداختن به فعاليت هاي مفرح و سلامت بخش تربیت‌بدنی و ورزش را مد نظر دارد. همچنین با نگاهی دقیق و ریزبینانه، توسعۀ مشاركت دانشجويان و دانشگاهيان در تصميم سازي، برنامه‌ریزی و اجراي برنامه هاي ورزشي، ايجاد زیرساخت‌های ورزشي دانشجويي در دانشگاه، گسترش برنامه هاي فراگير ورزشي در دانشكده ها و خوابگاه هاي دانشجويي، تمرکز زدایی و كاهش بار تصدي در اجراي فعاليت هاي ورزشي دانشجويي از طريق انجمن هاي ورزشی دانشجویی، ارتباط با نهادها و ارگان‌های ورزشي جهت فرهنگ‌سازی در امر ورزش و تربیت‌بدنی را در رأس امور مربوط قرار داده است.

مهم ترین فعاليت ها و وظايف سازماني اداره تربیت بدنی:
● تهيه و تنظيم تقويم ساليانه ورزش دانشگاه
● تشكيل انجمن هاي ورزشي رشته هاي فعال در دانشگاه
● برپايي جشنواره هاي فرهنگي، ورزشي به مناسبت هاي خاص
● برگزاري المپياد درون دانشگاهي در طول سال تحصيلي بر طبق تقويم مصوب شوراي عالي ورزش
● جذب و عقد قرارداد با مربيان ذي صلاح در رشته هاي مختلف ورزشي
● اعزام تيم هاي منتخب دانشگاه به مسابقات قهرماني دانشجويان كشور
● برگزاري مسابقات انتخابی تیم های ورزشی جهت شرکت در مسابقات قهرماني دانشجويان دانشگاه‌ها بر طبق تقويم مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
● همكاري و هماهنگي با ادارۀ كل ورزش وجوانان استان، هيأت هاي ورزشي و ساير ارگان هاي ورزشي شهرستان
● برگزاري جلسات ماهیانه و ضروري شوراي ورزش دانشگاه بر طبق تقویم مصوب داخلی
● همكاري لازم با ارگان ها و واحد هاي مختلف دانشگاه و هماهنگي با آن‌ها در راستاي اجراي مصوبات شوراي ورزش
● برگزاري جلسه های متعدد پيرامون برنامه‌ریزی مسابقات و جشنواره هاي ورزشي
● تشكيل كلاس هاي آموزشي و تمرين های تيم هاي ورزشي
● برگزاری جلسات شورای ورزشي کارکنان و اعضاي هيأت علمي 
● برگزاري مسابقات تداركاتي و تشويقي براي دانشجويان و كاركنان در طول سال
● برگزاري كلاس هاي داوري و مربيگري براي دانشجويان ورزشكار برحسب نياز
● شركت در سمينارها و همايش هاي ورزشي در طول سال
● تشكيل جلسات با رؤساي انجمن هاي ورزشي و تأکید بر فعال کردن اين  انجمن ها و حسن اجراي برنامه‌ها
● تأمین بودجه و پرداخت حق‌الزحمۀ مربيان، داوران، كادر فني و برگزاری مسابقات ورزشي
● برگزاري انتخابات انجمن هاي ورزش دانشجويي در خوابگاه‌ها
● برگزاري جلسات متعدد با مسؤولین انجمن هاي ورزش دانشجویی جهت هماهنگي و ارایۀ پیشنهاد‌ها و تشكيل تقويم ورزشي براي هر انجمن و خوابگاه
● اختصاص دادن ساعات معين به دانشجويان هر انجمن ورزشی جهت استفاده از اماکن ورزشي
● اختصاص ساعت هاي معين (ساعت های غير آموزشي) به کارکنان واحدهای مختلف دانشگاه، جهت استفاده از اماكن ورزشي
● نظارت بر حسن اجرا و آمادگي تيم هاي مختلف ورزشي به‌طور مستمر
● نظارت بر حسن اجراي امور ورزشي در انجمن ها و خوابگاه‌ها
● تأسیس و گسترش اماكن ورزشي با پيگيري هاي مستمر
● مرمت و بازسازي و احيای اماكن ورزشي
● تعمير و نگهداري و بازسازي تجهيزات و وسايل کمک‌آموزشی
● تهيۀ لوازم مورد نياز كلاسهاي فوق برنامه و تيم هاي منتخب دانشگاه
● سركشي و نظارت بر كليۀ اماكن ورزشي، در جهت تأمین و رفع کمبودهای آن‌ها
● برنامه‌ریزی و اجراي كلاس هاي تابستاني و اوقات فراغت
● توسعه و تبليغ ورزش همگاني در سطح دانشگاه
● اهداي جوايز به قهرمانان و تيم هاي برتر همراه با لوح يادبود
● اطلاع‌رسانی و تبليغ رشته هاي مختلف ورزشي جهت شركت هر چه بيشتر دانشجويان
● تهيۀ جزوه ها و بولتن هاي ورزشي در جهت فرهنگ سازی ورزش و دانش افزایی ورزشی برای دانشجویان و کارکنان دانشگاه.
● تعامل با سایر دانشگاههای استان و شهرستان در خصوص تشکیل کلاسها، کارگاههای آموزشی و برگزاری مسابقات ورویدادهای مختلف ورزشی
● تلاش درجهت توسعه روابط ورزشی با دانشگاههای همجوار استان و شهرستان

رشته‌های ورزشی فعال برادران:

 فوتسال / واليبال / بسکتبال / کشتي / تنيس روي ميز / دو و ميداني / تکواندو / کاراته (ورزش‌هاي رزمي) / هندبال/ بدمينتون / شنا / شطرنج / دارت / ورزش هاي همگاني/ بدنسازي

رشته‌های ورزشی فعال خواهران:

واليبال / تنيس روي ميز / شنا / تکواندو و کاراته / دو و ميداني/ هندبال / فوتسال/ شطرنج/ ایروبیک / اسکیت/ پیلاتس/ بسکتبال / بدمينتون.

معرفی حوزه های فعالیت اداره تربیت بدنی دانشگاه:

اداره تربیت بدنی به طور کلی نگاه خود را در چند حوزه گسترش داده است:

ورزش هاي همگاني، ورزش قهرمانی و مسابقات، ورزش کارکنان، پایش تندرستی دانشجویان، اساتید و کارکنان، آموزش، اطلاع رسانی و نهضت داوطلبی.

در حوزه ورزش های همگانی با هدف:
●برنامه ریزی برای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه
● توسعه و گسترش فعالیت های ورزشی درون دانشگاهی بخصوص ورزش های همگانی
● غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان
● اشاعه فرهنگ ورزش در بین دانشجویان
● بهبود كیفیت زندگی دانشجویان
و توسعه ورزش خوابگاهی، اقدامات لازم را انجام می دهد.

در حوزه ورزش هاي قهرماني و مسابقات:
●برنامه ریزی تمرینات و برگزاری اردوهای آمادگی تیمهای دانشگاه

 • نظارت بر برگزاری تمرینات
 • جذب مربیان شایسته و کارآزموده برای تقویت تیمهای دانشگاه

و اعزام تیمها به مسابقات برون دانشگاهی، مأموریت خود را در این حوزه به انجام می رساند.
در حوزه ورزش کارکنان:
●برگزاری کلاس های ورزشی متنوع جهت کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه
●برگزاری مسابقات و جشنواره های فرهنگی ورزشی ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی
و برگزاری کارگاههای ورزشی جهت کارکنان و اعضای هیات علمی، زمینه ساز روحیه نشاط و همدلی بیشتر و بالابردن سطح دانش و آگاهی بین کارکنان دانشگاه می گردد.
در حوزه پایش تندرستی دانشجویان، اساتید و کارکنان:

 • ارزیابی وضعیت جسمانی دانشگاهیان
 • ارائه راهکارهای عملی برای اصلاح ناهنجاریها
 • برگزاری کلاس های حرکات اصلاحی زیر نظر متخصصین حوزه ورزش.

و مشاورۀ ورزشی، ارائه خدمات می دهد.
در حوزه واحد آموزش:
●برگزاری کلاس های داوری و مربیگری
●برگزاری کلاس های فوق برنامه ورزشی
 و برگزاری کارگاهها و دوره های ورزشی ویژه کارکنان و دانشجویان، مبادرت به بالابردن سطح دانش و اطلاعات می نماید.

در حوزه انجمن های ورزشی دانشجویی:
● اعضاي انجمن ورزشي خوابگاهها توسط ساكنين خوابگاهها (خواهران، برادران) انتخاب مي‌شوند.
● تعداد افراد انجمن ورزشي خوابگاهها بنا برتعداد خوابگاههای موجود دختران و پسران می باشد. بر این منوال هر خوابگاه یک مسئول انجمن ورزشی دارد.

 • اعضاي منتخب انجمن های ورزشي تیم های دختران و پسران، يك نفر را از بينخود به‌ عنوان مسئول انجمن (سرانجمن) انتخاب خواهند کرد. سرانجمن از جانب اعضا، در شوراي مركزي انجمن هاي ورزشي دانشجويي كه در مدیریت تربیت‌بدنی تشكيل مي‌شود و همچنین به عنوان منتخب دانشجویان در شورای عالی ورزش دانشگاه، شركت خواهد کرد.

  در حوزه مدیریت کانال تلگرامی مدیریت تربیت بدنی
● آماده سازی شرایط برگزاری انتخابات انجمن های ورزشی دانشجویی به صورت الکترونیکی
●آماده سازی فیلم معرفی اداره کل تربیت بدنی و غرفه های ویژه دانشجویان جدیدالورود
●کمک و آموزش کار با نرم افزارها به همکاران
●همکاری با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات 
در حوزه نهضت داوطلبی
 هدف از ایجاد این کمیته، بهره گیری از توانمندی ها، ظرفیت ها و قابلیت های منابع انسانی دانشگاه و ایجاد فرصت کارآفرینی و توانمندسازی برای دانشگاهیان می باشد. کمیته داوطلبی به صورت رسمی از اردیبهشت ماه 98 به صورت هدفمند شکل گرفت و کار جذب و بکارگیری داوطلبین توانمند و با انگیزه در رویدادهای ورزشی و دانشگاهی انجام شد. شکل گیری و توسعه نهضت داوطلبی در شبکه های اجتماعی با هدف هماهنگی بیشتر اعضا و ارائه خط مشی ها و آموزش های مورد نیاز در آبان ماه 98 انجام شد.
کمیته داوطلبی به منظور هدایت متقاضیان در مدیریت تربیت بدنی ازآبان ماه 98 به طور رسمی مستقر شد و ارکان و تشکیلات کمیته داوطلبی و شرح وظایف و مسئولیت های آنان، تصویب شد. سایر فعالیت های انجام شده در این کمیته به شرخ ذیل می باشد:
•هم افزایی با حوزه های فرهنگی و تشکل ها و حلقه های دانشجویی فعال دانشگاه در آبان ماه 98
•طراحی فرم ثبت نام متقاضیان
•برنامه ریزی جهت ایجاد شور و نشاط در سطح دانشگاه توسط نیروهای داوطلب
•برگزاری جلسات نهضت داوطلبی دانشگاه، با هدف آموزش برگزاری رویداد ورزشی

رویداد های مهم ورزشی در سال تحصیلی 99-1398
● برگزاری جشنواره ورزشی درون دانشگاهی
● برگزاری مسابقات انتخابی المپیاد ورزشی  در منطقه 8 ورزش کشور
● شركت در پانزدهمین المپياد ورزشي دانشجويان كشور
● برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه
●برگزاری جشنواره ورزشی های همگانی

پروژه هاي عمرانی در دست احداث:  
●اتمام پروژۀ سالن ورزشی چندمنظوره دختران
●پروژه استفاده بهینه از انبار داخل سالن ورزشی(تغییر کاربری) جهت سالن شطرنج

 • احداث زمین ورزشی روباز چندمنظوره در مجتمع خوابگاهی پرنیان در پردیس دانشگاه

 

مدیر امور تربیت بدنی

حسین بابایی
سمت : هیات علمی گروه علوم ورزشی
دکتری آسیب شناسی ورزشی (طب و توانبخشی ورزشی) - استادیار

شماره تماس:۳۱۳۱۲۰۸۳-۰۳۴

پست الکترونیک: h.babaei AT vru.ac.ir

شرح وظایف مدیر امور تربیت بدنی دانشگاه:

 • تهيه و تنظيم تقويم ساليانه ورزش دانشگاه
 • رایزنی جهت تأسیس و گسترش اماكن ورزشي دانشگاه با سازمان اموردانشجویان و خیرین
  تشكيل انجمن هاي ورزشي رشته هاي فعال در دانشگاه
 •  نظارت بر كليۀ اماكن ورزشي در جهت تأمین و رفع کمبودهای آن‌ها
 • تشكيل جلسات با رؤساي انجمن هاي ورزشي و تأکید بر فعال کردن اين انجمن ها و حسن اجراي برنامه‌ها (هماهنگي و ارایۀ پیشنهاد‌ها و تشكيل تقويم ورزشي براي هر انجمن و خوابگاه)
 • جذب و عقد قرارداد با مربيان ذي صلاح در رشته هاي مختلف ورزشي
 •  تأئید صلاحیت عملی تیم های ورزشی دانشجویی، جهت اعزام به مسابقات قهرمانی دانشجویان
  اعزام تيم هاي منتخب دانشگاه به مسابقات قهرماني دانشجويان كشور
 • همكاري و هماهنگي با ادارۀ كل ورزش وجوانان استان، هيأت هاي ورزشي و ساير ارگان هاي ورزشي شهرستان
  برگزاري جلسات ماهیانه و ضروري شوراي ورزش دانشگاه بر طبق تقویم مصوب داخلی
  همكاري و هماهنگی لازم با واحد هاي مختلف دانشگاه در راستاي اجراي مصوبات شوراي ورزش
 • برگزاری جلسات شورای ورزشي کارکنان و اعضاي هيأت علمي 
 • شركت در شوراها، سمينارها و همايش هاي ورزشي و جلسات مختلف در ادارات و سازمان های دیگر در طول سال
 • پیگیری و تأمین بودجه جهت پرداخت حق‌الزحمۀ مربيان، داوران، كادر فني و برگزاری مسابقات ورزشي
 • اختصاص دادن ساعات معين به دانشجويان هر انجمن ورزشی جهت استفاده از اماکن ورزشي
  اختصاص ساعت هاي معين (ساعت های غير آموزشي) به کارکنان واحدهای مختلف دانشگاه، جهت استفاده از اماكن ورزشي
 • برنامه‌ریزی و اجراي كلاس هاي تابستاني و اوقات فراغت برای دانشجویان، اساتید، کارکنان و فرزندانشان
  اهداي جوايز به قهرمانان و تيم هاي برتر همراه با لوح يادبود
 • تعامل و تلاش درجهت توسعه روابط ورزشی با سایر دانشگاههای استان و شهرستان در خصوص تشکیل کلاسها، کارگاههای آموزشی و برگزاری مسابقات ورویدادهای مختلف ورزشی

معاون مدیر اداره تربیت بدنی

عصمت سلطانی
سمت : معاون امور تربیت بدنی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی

شماره تلفن:۳۱۳۱۲۰۸۴-۰۳۴

شرح وظایف معاون مدیر امور تربیت بدنی دانشگاه:

 • برگزاری جشنواره هاي فرهنگي، ورزشي و المپیادهای ورزشی (همگانی) در طول سال
 • توسعه و تبليغ ورزش همگاني در سطح دانشگاه
  برگزاري المپياد درون دانشگاهي در طول سال تحصيلي بر طبق تقويم مصوب شوراي عالي ورزش
 • برگزاري مسابقات انتخابی تیم های ورزشی جهت شرکت در مسابقات قهرماني دانشجويان دانشگاه‌ها بر طبق تقويم مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 • برگزاري جلسه های متعدد پيرامون برنامه‌ریزی مسابقات و جشنواره هاي ورزشي
   تشكيل كلاس هاي آموزشي و تمرين های تيم هاي ورزشي
 • برگزاري مسابقات تداركاتي و تشويقي براي دانشجويان و كاركنان در طول سال
  برگزاري كلاس هاي داوري و مربيگري براي دانشجويان ورزشكار برحسب نياز
 • برگزاري انتخابات انجمن هاي ورزش دانشجويي در خوابگاه‌ها
 • نظارت بر حسن اجرا و آمادگي امور ورزشی و تيم هاي مختلف ورزشي در انجمن ها و خوابگاه‌ها به‌طور مستمر
  اطلاع‌رسانی و تبليغ رشته هاي مختلف ورزشي جهت شركت هر چه بيشتر دانشجويان
   تهيۀ جزوه ها و بولتن هاي ورزشي در جهت فرهنگ سازی ورزش و دانش افزایی ورزشی برای دانشجویان و کارکنان دانشگاه.
   نظرسنجی از دانشجویان شرکت کننده در باشگاههای طرف قرارداد با دانشگاه
 • بررسی صحت اطلاعات واردشده در لیست های تنظیمی باشگاهها و انجام امور مربوط به آن تا مرحلۀ پرداخت
 • تهیه و تنظیم سند حق الزحمه مربیان ورزشی و دانشجویان تا مرحله پرداخت

کارشناسان اداره تربیت بدنی

عبدالله صالحی
سمت : کارشناس امور تربیت بدنی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۲۴۸-۰۳۴

 

 

 

 

محمدرضا خدادادی
سمت : کارشناس امور تربیت بدنی
دیپلم

۰۳۴-۳۱۳۱۲۲۴۸

شرح وظایف کارشناس امور تربیت بدنی دانشگاه:

 •  انجام امور مربوط به تسویه حساب با اداره تربیت بدنی دانشجویان فارغ التحصیل
 •  پیگیری جهت تأسیس و گسترش اماكن ورزشي
   پیگیری جهت مرمت، بازسازي و احيای اماكن ورزشي
  تعمير، نگهداري و بازسازي تجهيزات و وسايل کمک‌آموزشی
   تهيۀ لوازم مورد نياز كلاسهاي فوق برنامه و تيم هاي منتخب دانشگاه
   سركشي بر كليۀ اماكن ورزشي، در جهت تأمین و رفع کمبودهای آن‌ها
 • پیگیری جهت اخذ بیمه ورزشی دانشجویان اعزامی به مسابقات
 •  تهیه مایحتاج تیم های اعزامی به مسابقات
 • پیگیری جهت عقد و تمدید قرارداد بیمه های مسئولیت فضاها و سالن های ورزشی
 • پیگیری جهت عقد یا تمدید قرارداد سالن های ورزشی، باشگاهها یا دانشگاههای طرف قرارداد
 • تحویل وسایل و لوازم ورزشی مورد نیاز انجمن های ورزشی ساکن در خوابگاههای دانشجویی
 • تجهیز اماکن ورزشی دانشگاه در داخل و خارج از خوابگاههای دانشجویی