آیین‌نامه‌ها و فرمهای معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی

آئین نامه‌ها و فرم‌های اداره رفاه

فرم تعهد محضری
file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود
نحوه محاسبه بدهی فارغ التحصیلان ۵۳ تا ۵۸
file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود
دستورالعمل اجاره‌بهای سراهای دانشجویی
file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود
دستورالعمل اجرایی، بازپرداخت بدهی فارغ‌التحصیلان
file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود
چکیده شرایط و ضوابط وام‌های دانشجویی
file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

آئین نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های سراهای دانشجویی

راهنمای استفاده از سامانه بوستان
file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

آئین نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های تغذیه

راهنمای سامانه تغذیه
file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

آئین نامه‌ها و شیوه‌نامه کار دانشجویی

راهنمای ارسال گزارشکار از سمت دانشجو
file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود
راهنمای ثبت درخواست کار دانشجویی
file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود
میزان حق‌الزحمه دانشجویان بهره مند از کار دانشجویی
file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود
آئین نامه تسهیلات دانشجویی
file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

راهنمای مشترک سامانه بوستان و گلستان

راهنمای مشترک سامانه گلستان و بوستان
file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

سایر آیین‌نامه‌ها

آئین‌نامه شورای صنفی
file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود