آئین‌نامه‌ها

معاونت پژوهش و فن آوری

فرم تعهد محضری

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

آئین‌نامه شورای صنفی

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

راهنمای ارسال گزارشکار از سمت دانشجو

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

راهنمای ثبت درخواست کار دانشجویی

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

میزان حق‌الزحمه دانشجویان بهره مند از کار دانشجویی

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

آئین نامه تسهیلات دانشجویی

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

راهنمای سامانه تغذیه

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

راهنمای استفاده از سامانه بوستان

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

راهنمای مشترک سامانه گلستان و بوستان

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

نحوه محاسبه بدهی فارغ التحصیلان ۵۳ تا ۵۸

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

دستورالعمل اجاره‌بهای سراهای دانشجویی

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود

چکیده شرایط و ضوابط وام‌های دانشجویی

file name : [acf-file field="ctlg_file" property="filename"]
file size : [acf-file field="ctlg_file" property="size"]
دانلود