آئین‌نامه‌ها

معاونت دانشجویی

شیوه نامه اجرایی آئین نامه انضباطی دانشجویان

file name : shoraenzebati.pdf
file size : 8 MB
دانلود

آئین نامه رستوران مکمل

file name : reaturane-mokamel.pdf
file size : 237 KB
دانلود

فرم تعهد محضری

file name : sanad_taahod__1.pdf
file size : 49 KB
دانلود

آئین‌نامه شورای صنفی

file name : shora-senfi.pdf
file size : 3 MB
دانلود

راهنمای ارسال گزارشکار از سمت دانشجو

file name : gozareshkar.pdf
file size : 252 KB
دانلود

راهنمای ثبت درخواست کار دانشجویی

file name : rahnamaye-kar-daneshjoyee.pdf
file size : 295 KB
دانلود

میزان حق‌الزحمه دانشجویان بهره مند از کار دانشجویی

file name : omana-001.jpg
file size : 408 KB
دانلود

آئین نامه تسهیلات دانشجویی

file name : kare-daneshjoyee-001.jpg
file size : 357 KB
دانلود

راهنمای سامانه تغذیه

file name : rahnama-tagzeyeh2.pdf
file size : 344 KB
دانلود

راهنمای استفاده از سامانه بوستان

file name : boostan.pdf
file size : 845 KB
دانلود

راهنمای مشترک سامانه گلستان و بوستان

file name : boostan-va-golestan.pdf
file size : 1 MB
دانلود

نحوه محاسبه بدهی فارغ التحصیلان ۵۳ تا ۵۸

file name : bedehi-53-to-58.pdf
file size : 361 KB
دانلود