اداره امور رفاه و تسهیلات دانشجویی

معاونت دانشجویی

معرفی اداره امور رفاه و تسهیلات دانشجویی

اداره­ ي رفاه و تسهيلات دانشجويي:
       اداره رفاه و تسهيلات دانشجويي زير مجموعه­ ي مديريت امور دانشجويي ميباشد. اين اداره پل ارتباطي بين دانشگاه و صندوق رفاه دانشجويان جهت ارائه­ ي خدمات و تسهيلات رفاهي به دانشجويان است. صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم ضمن پرداخت تسهيلاتي نظير وام كمك هزينه تحصيلي، وام مسكن، وديعه مسكن متاهلي، وام ضروري، وام ازدواج، وام بيمه و ... در قالب آئيننامه و مقررات خاص خود، اقدام به تأمين بخشي از تجهيزات مورد نياز خوابگاهها و سلفسرويس و نيز پرداخت يارانههاي گوناگون به دانشگاه مينمايد تا بتوان بخشي از هزينههاي سنگين حوزه خدمات دانشجويي را تامين نمود. اداره­ ي رفاه و تسهيلات دانشجويي در زمينه اين دريافت و پرداخت­ها فعاليت مي­نمايد.

 شرح وظايف 
1- نظارت بر نحوه ي اجراي وظايف پرسنل و تمام کساني که در امور رفاه دانشجويي مشغول فعاليت هستند.
2 -تلاش براي بهبود شرايط کاري پرسنل اداره ي رفاه و کمک به حل مشکلات آنها.
3 -برسي پيشنهادات و انتقادات دانشجويان در امور رفاهي.
4- پيگيري امور و مکاتبات با مسئولين بالاتر.
5 -شرکت در جلسات مربوط به مسائل رفاه .
6 -ارتباط با دانشگاه هاي ديگر و صندوق رفاه به منظور يکسان سازي امور.

 

رئیس اداره رفاه و تسهیلات دانشجویی

کارشناسان اداره رفاه و تسهیلات دانشجویی