اخبار و رویدادها

معاونت پژوهش و فن آوری

گزارش ورزشی مسابقات بانوان غیر هیأت علمی:
مسابقات ورزشی در سه رشته والیبال، طناب زنی و بسکتبال ویژه بانوان غیر هیأت علمی دانشگاه در روزهای سه‌شنبه و ...
تصاویری از پیاده‌روی کارکنان در فضای دانشگاه
پیاده روی صبحگاهی کارکنان درفضایی صمیمی با حضور ریاست محترم دانشگاه  و معاون محترم دانشجویی
کارهای صورت گرفته توسط مرکز بهداشت، درمان و مشاوره در هفته خوابگاه‌ها
کارهای انجام شده توسط مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی در هفته خوابگاه‌ها به شرح ذیل می‌باشد: ۱- برپایی ایستگاه ...
بازدید هیأت رئیسه دانشگاه از سرای عدالت
هیأت رئیسه دانشگاه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه از سرای عدالت بازدید  و با دانشجویان از نزدیک گفت گو کردند ...