دانستنی‌های دانشجویان

معاونت دانشجویی

راهنمای گام به گام مطالعه
file name : study.pdf
file size : 3 MB
دانلود

هیجانات
file name : hayejan.pdf
file size : 149 KB
دانلود

تفاوت فرهنگی در دانشجویان غیر بومی
file name : tafavot-farhangi.pdf
file size : 138 KB
دانلود

مشکلات مالی
file name : mali.pdf
file size : 349 KB
دانلود

غم غربت
file name : ghame-ghorbat.pdf
file size : 1 MB
دانلود

غلبه بر اهمال کاری
file name : ehmal-kari.pdf
file size : 165 KB
دانلود

سازگاری در دانشگاه
file name : sazegari.pdf
file size : 196 KB
دانلود